CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous foaming of hydroxypropyl methylcellulose

Kristina Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
5th Intern Conf Biofoams, Sorrento, Italy (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cellulose derivatives, extrusion, foaming



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-05. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 220179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur