CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Possibilities and Limitations when using PDM Systems to support the Product Development Process

Peter Pikosz ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Elektronikproduktion)
Proceedings of NordDesign `96 p. 165-176. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Elektronikproduktion (1991-2003)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur