CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Approach Towards Considering Technical and Economic Aspects in Product Architecture Design

Pär Lanner ; Johan Malmqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Proceedings of NordDesign '96 p. 263-271. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur