CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Computer-Based Approach Towards Including Design History Information in Product Models and Function-Means Trees

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of ASME DTM'95 p. 593-602. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22014

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur