CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical and Methodological Base for Computer Aided Design

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of the CIRP International Workshop on Design Theory and Methodology (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur