CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer-Aided Conceptual Design of Energy-transforming Technical Systems

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proceedings of ICED-93 p. 1541-1550. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur