CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UbiGo – Results from a Swedish example of Mobility as a Service (MaaS)

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
The 4th Swedish National Conference on Transport Research, Karlstad, Sweden, October 21-22, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-02.
CPL Pubid: 220098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur