CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration Aspects of Biomass Gasification in Large Industrial or Regional Energy Systems - Consequences for Greenhouse Gas Emissions and Economic Performance

Kristina Maria Holmgren (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. ISBN: 978-91-7597-240-4.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-31. Senast ändrad 2015-08-21.
CPL Pubid: 220090

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Energisystem

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-09-16
Tid: 10:00
Lokal: Virtual Development Laboratory, Chalmers tvärgata 4-6, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Professor Pål Börjesson, avdelningen för Miljö- och energisystem, institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie