CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization in a Design System for Complex Products

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Advances in Design Automation - 1992 Vol. 44 (1992), 1, p. 95-102.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Product Models and Optimization in a Design System for Complex Products