CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antioxidanter från Kost - Nationell Nätkurs

Livsviktigt förebyggande hälsoskydd

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 7 s.
[Rapport]

Kursen vägleder till ett starkare hälsoskydd från antioxidanter i kosten med fokus på karotenoider och flavonoider. Övningsuppgifter inriktas på bättre dagliga val, bättre förståelse av antioxidanter och varningar för olämpliga produkter.

Innehållet med video, rapporter och övningar motsvarar cirka en dags studier totalt. Kursen ligger sakligt på högskolenivå men har anpassats för alla som vill ta ansvar för egen och andras kost och hälsa.

Nyckelord: fortbildning, biokemi, livsmedel, grönsaker, frukter, kostval


Fria nationella nätkurser på svenska kan effektivt medverka till bättre folkhälsa. De motverkar samtidigt språklig utarmning och diskriminering jämfört med nätkurser på engelska.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-29. Senast ändrad 2015-08-12.
CPL Pubid: 220046

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)