CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pair production from residues of complex worldline instantons

Anton Ilderton (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Greger Torgrimsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Jonatan Wårdh (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Physical Review D (1550-7998). Vol. 92 (2015), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We study nonperturbative pair production in electric fields with lightlike inhomogeneities, using complex worldline instantons. We show that the instanton contribution to the pair production probability is a complex contour integral over the instanton itself, and that pair production in the considered fields can be recast in terms of Cauchy's residue theorem. The instantons contribute residues from the poles they circulate (i.e. give local contributions), and the invariance of complex integrals under contour deformation manifests in the instanton contributions as invariance under a set of generalized, complex, reparametrizations.Denna post skapades 2015-07-28. Senast ändrad 2017-07-06.
CPL Pubid: 220006

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur