CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a methodology to assess sustainability of electronic waste supply-chains

Ilaria Barletta (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Marcus Wallenberg Prize Symposium (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: sustainability; waste management, WEEE; simulation; KPIDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-27. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 219980

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Naturresursteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur