CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expanding Statistically Spherical Premixed Turbulent Flames and Astrophysical Combustion

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the 25th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, 2-7 August 2015, Leeds, UK paper 170, p. 1-6. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-27.
CPL Pubid: 219979

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur