CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity of Scaling Exponents for Turbulent Burning Velocity to Evaluation Method: A Numerical Study

salman verma ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the 25th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, 2-7 August 2015, Leeds, UK paper 091, p. 1-6. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-27.
CPL Pubid: 219978

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur