CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Testing a Model of Countergradient Turbulent Transport in RANS Simulations of Premixed Bunsen Flames

Ehsan Yasari (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the 10th Asia-Pacific Conference on Combustion, Beijing, China, July 19-22, 2015 paper 07, p. 1-7. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-27. Senast ändrad 2015-12-04.
CPL Pubid: 219976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


RANS Simulations of Interaction between Premixed Flame and Turbulence using OpenFOAM Library