CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental assessment of Swedish fashion consumption. Five garments – sustainable futures.

Sandra Roos ; Gustav A. Sandin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Bahareh Zamani (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Gregory Peters (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
Göteborg2015.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-07-21.
CPL Pubid: 219907

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)