CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Yeast synthetic biology: new tools to unlock cellular function

H. S. Alper ; H. A. Kang ; Verena Siewers (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 15 (2015), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-07-20. Senast ändrad 2015-10-26.
CPL Pubid: 219851

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur