CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Assessment (LCA)

Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Rickard Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Encyclopedia of Polymeric Nanomaterials p. 1-5. (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: LCA, Life cycle thinking, nanotechnology, nanopolymersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-14. Senast ändrad 2015-09-17.
CPL Pubid: 219735

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur