CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toxic thallium

Anders Lennartson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 7 (2015), 7, p. 610.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-07-14. Senast ändrad 2015-12-14.
CPL Pubid: 219727

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur