CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast size-determination of intact bacterial plasmids using nanofluidic channels

Karolin Frykholm (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Lena Nyberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; E. Lagerstedt ; C. Noble ; Joachim Fritzsche (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; N. Karami ; T. Ambjornsson ; L. Sandegren ; Fredrik Westerlund (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi)
Lab on a Chip (1473-0197). Vol. 15 (2015), 13, p. 2739-2743.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We demonstrate how nanofluidic channels can be used as a tool to rapidly determine the number and sizes of plasmids in bacterial isolates. Each step can be automated at low cost, opening up opportunities for general use in microbiology labs.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-10. Senast ändrad 2016-07-05.
CPL Pubid: 219696

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi
Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur