CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraordinary aluminum coordination in a novel homometallic double complex salt

Toshihiko Mandai (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; H. Masu ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Dalton Transactions (1477-9226). Vol. 44 (2015), 25, p. 11259-11263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have characterized a novel aluminum-based homometallic double complex salt, incorporating discrete octa-coordinated cationic [Al(G3)(2)](3+) and hexa-coordinated anionic [Al(TfO)(4)(OH)(2)](3-) complexes (G3 = triglyme, TfO = trifluoromethanesulfonate). X-ray crystallography, Raman spectra, and DFT calculations demonstrate extraordinary weak Al3+ coordination in [Al(G3)(2)](3+).Denna post skapades 2015-07-10.
CPL Pubid: 219694

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur