CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion Compensation Filter Design Optimized for Robustness and Power Efficiency

Alireza Sheikh (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Christoffer Fougstedt (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Signal Processing in Photonics Communications, SPPCom 2015; Boston, MA; United States; 27 June 2015 through 1 July 2015 p. SpT3D.2. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present an optimized CD compensation filter with improved performance and increased resilience to quantization errors. The filter is given in closed form based on a constrained least-squares problem.

Nyckelord: Coherent communications; Optical communicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-09. Senast ändrad 2017-08-25.
CPL Pubid: 219655

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)