CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fetter för Folkhälsa - Nationell Nätkurs

Farligt förbisedda fakta om fetter

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 8 s.
[Rapport]

Kursen ger baskunskaper om olika typer av kostfetter. Fördelar med naturella mjölkfetter och risker med reaktiva fleromättade fröfetter belyses. Fokus ligger på konkret stöd för omställning till hälsoriktigare vardagsval.

Innehållet med video, rapporter och övningar motsvarar cirka en dags studier totalt. Kursen ligger sakligt på högskolenivå men har anpassats för alla som vill ta ansvar för egen och andras kost och hälsa.

Nyckelord: fett, mättat, omättat, fleromättat, reaktivt, vegetabiliskt, animaliskt, matoljor, smör


Fria nationella nätkurser på svenska ger nya möjligheter för bättre folkhälsa. De motverkar samtidigt språklig utarmning och diskriminering jämfört med nätkurser på engelska.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-08. Senast ändrad 2015-07-10.
CPL Pubid: 219614

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Kost för rätt fetter - Fri minikurs på nätet