CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deposition, reduction and transformations of diesel particulate matter in a novel open substrate

Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jonas Sjöblom (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andreas Darnell
24th North American Catalysis Society Meeting (NAM24) (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-07. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 219580