CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-fluid model analyses of instabilities and non-uniformities in bubbly gas-liquid flows

Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Klas Jareteg (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Christophe Demazière (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
12th International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering (GLS12) (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-07-07.
CPL Pubid: 219578