CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regulatory potential of post-translational modifications in bacteria

C. Grangeasse ; J. Stülke ; Ivan Mijakovic (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Frontiers in Microbiology (1664-302X). Vol. 6 (2015),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Antimicrobial peptides, Dehydration, Hydroxylation, N-glycosylation, Phosphorylation, Protein kinases, Proteomics, S-thiolationDenna post skapades 2015-07-07. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 219550

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur