CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibrationsreducering med avstämda vibrationsdämpare i icke resonant område

Hans Lindell (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Snævar Leó Grétarsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; MATTIAS JOSEFSSON (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska mekanikdagar 2015, Linköping 10-12 juni 2015 p. 36. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Vibrationsreducering, avstämda vibrationsdämpare, handhållen mejselmaskinDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-06. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 219509

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur