CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tangential differential calculus and the finite element modeling of a large deformation elastic membrane problem

Peter Hansbo ; M.G. Larson ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Mechanics (0178-7675). Vol. 56 (2015), 1, p. 87-95.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We develop a finite element method for a large deformation membrane elasticity problem on meshed curved surfaces using a tangential differential calculus approach that avoids the use of classical differential geometric methods. The method is also applied to form finding problems.

Nyckelord: Curved membrane, Finite element method, Form finding, Tangential derivativeDenna post skapades 2015-07-06. Senast ändrad 2015-07-10.
CPL Pubid: 219506

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur