CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Altered microbiota in microscopic colitis

H. Fischer ; E. Holst ; Fredrik H. Karlsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; C. Benoni ; E. Toth ; M. Olesen ; M. Linden ; K. Sjoberg
Gut (0017-5749). Vol. 64 (2015), 7, p. 1185-1186.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Gastroenterology & HepatologyDenna post skapades 2015-07-06. Senast ändrad 2016-08-19.
CPL Pubid: 219479

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur