CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Fractalist: Memoir of a Scientific Maverick by Benoît Mandelbro

Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Math Intelligencer (0343-6993). Vol. 37 (2015), 3, p. 79-82.
[Artikel, övrig]

En recension av Mandelbrots memoarerDenna post skapades 2015-07-06. Senast ändrad 2015-10-27.
CPL Pubid: 219437

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur