CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

International Location

David Bennett (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Wiley Encyclopedia of Management, Volume 10, Operations Management, 3rd Edition (2015)
[Kapitel]

This article describes how an international location decision is taken at the highest level by organizations involved in international operations. Such organizations can be subsidiaries of multinational enterprises, international joint ventures, licensees, or franchising. It is also relevant to consider the configuration of a company's network at an international level.

Nyckelord: international location; offshore manufacturing; configuration strategies; international operationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-04.
CPL Pubid: 219409

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Annan teknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur