CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THE EFFICIENCY OF A DYNAMICALLY INSULATED WALL IN THE PRESENCE OF AIR LEAKAGES

Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för byggnadsfysik)
Thermal science (0354-9836). Vol. 8 (2004), 1, p. 83-94.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-07-03.
CPL Pubid: 219403

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur