CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel multigrid approach for Lagrangian modeling of fuel mixing in fluidized beds

Meisam Farzaneh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proc. of IMFC2010, International Conference on Multiphase Flow (Tampa, USA) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-03.
CPL Pubid: 219398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur