CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circulating fluidized bed combustion – build-up and validation of a three-dimensional model

Marko Palonen ; David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Ville Ylä-Outinen ; Anton Larsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Juha Laine ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proc. of the 10th Int. Conf. on Circulating Fluidized Beds (Oregon, USA) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 219396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur