CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solids back-mixing in CFB-furnaces

Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proc. of the 14th Int. Conf. on Fluidization (Noordwijkerhout, Netherlands) (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-03.
CPL Pubid: 219395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur