CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dummy Requirements and Injury Criteria for a Low-Speed Rear Impact Whiplash Dummy

David Hynd ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Xavier Trosseille ; Michiel van Ratingen ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Berlin : EEVC (European Enhanced Vehicle-safety Committee), 2007. - 66 s.
[Rapport]

Nyckelord: Rear Impact, whiplash, crash dummies, neck injury, injury criteria


EEVC WG12 Report - Document Number 505ADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-03.
CPL Pubid: 219393

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur