CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slow steaming from shippers' perspective

WIP

Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik) ; Joakim Kalantari ; Johan Woxenius
Nofoma Conference Proceedings, WIP (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-03. Senast ändrad 2015-12-29.
CPL Pubid: 219378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Företagsekonomiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur