CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photorefractive polyimide containing J-aggregates of thiacarbocyyanine dye

AV Vannikov ; AD Grishina ; BI Shapiro ; LYa Pereshivko ; TV Krivenko ; VV Savelev ; VI Berendyaev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för materialteknik)
Nonlinear Optics Vol. 29 (2002), 1, p. 7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur