CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photochemical formation of nonlinear optical and photorefractive images in polymer layer

AV Vannikov ; AD Grishina ; LYa Pereshivko ; TV Krivenko ; VV Saveleev ; LI Kostenko ; Rodney Rychwalski (Institutionen för materialteknik)
Journal of Photochemistry and Photobiology Vol. 150 (2002), p. 187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2011-12-09.
CPL Pubid: 21930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur