CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Forward Error Correction on Energy Consumption of VCSEL-based Transmitters

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Christoffer Fougstedt (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present an analysis of the effect of FEC on energy consumption of VCSEL based transmitters for short-range optical links. We show that a low-complexity FEC can reduce the overall energy consumption of the transmitter.

Nyckelord: VCSEL, energy efficiency, modulation, data transmission, forward error correctionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-01. Senast ändrad 2016-11-03.
CPL Pubid: 219216

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)