CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy Efficiency of VCSELs in the Context of Short-Range Optical Links.

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonics Technology Letters (1041-1135). Vol. 27 (2015), 16, p. 1749-1752.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present results from an investigation of the energy efficiency of VCSELs under large signal modulation. We show that the most important factor influencing the energy consumption of the VCSELs is the required optical modulation amplitude, which drives other VCSEL design requirements. The required optical modulation amplitude also depends on the optical link design. Through this dependence it is possible to better understand the energy consumption of complete short range optical links.

Nyckelord: VCSEL, energy efficiency, modulation, data transmissions


Artikeln är accepterad till IEEE Photonics Technology Letter, finns online genom "early access", men volym och nummer är ännu inte bestämt.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-07-01. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 219214

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)