CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zonal flows near marginal stability in drift wave transport

G.Q. Wang ; J. Ma ; Jan Weiland (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Physica Scripta (0031-8949). Vol. 90 (2015), 6, p. Art. no. 065604.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The Dimits nonlinear upshift has for the first time been explained with good quantitative agreement. This was done with the reactive toroidal advanced fluid model. This is also the first time that the Dimits shift has been simulated in a transport code. The upshift of the critical gradient for transport is due to the fluid resonance, enhancing the zonal flow and the finite width is due to detuning of the resonance by the linear growth rate.

Nyckelord: drift waves , nonlinear upshift , zonal flowsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-29. Senast ändrad 2015-09-29.
CPL Pubid: 219050

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur