CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Balancing Loss

David Bennett (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Wiley Encyclopedia of Management, Volume 10, Operations Management, 3rd Edition (2015)
[Kapitel]

This article defines balancing loss in production lines together with the related activity of line balancing that aims to minimise idle time by allocating activities more evenly across the workstations in the line.

Nyckelord: balancing loss; unequal work allocation; line balancingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-29. Senast ändrad 2015-06-29.
CPL Pubid: 219032

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Annan teknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur