CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Saturation Vapor Pressures and Transition Enthalpies of Low-Volatility Organic Molecules of Atmospheric Relevance: From Dicarboxylic Acids to Complex Mixtures

M. Bilde ; K. Barsanti ; M. Booth ; C. D. Cappa ; N. M. Donahue ; E. U. Emanuelsson ; G. McFiggans ; U. K. Krieger ; C. Marcolli ; D. Tropping ; P. Ziemann ; M. Barley ; S. Clegg ; B. Dennis-Smither ; Mattias Hallquist ; Åsa M. Hallquist ; A. Khlystov ; M. Kulmala ; D. Mogensen ; C. J. Percival ; F. Pope ; J. P. Reid ; Mavr da Silva ; T. Rosenoern ; Kent Salo (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem) ; V. P. Soonsin ; T. Yli-Juuti ; N. L. Prisle ; J. Pagels ; J. Rarey ; A. A. Zardini ; I. Riipinen
Chemical Reviews (0009-2665). Vol. 115 (2015), 10, p. 4115-4156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-06-29. Senast ändrad 2015-06-30.
CPL Pubid: 219027

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur