CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Saturation Vapor Pressures and Transition Enthalpies of Low-Volatility Organic Molecules of Atmospheric Relevance: From Dicarboxylic Acids to Complex Mixtures

M. Bilde ; K. Barsanti ; M. Booth ; C. D. Cappa ; N. M. Donahue ; E. U. Emanuelsson ; G. McFiggans ; U. K. Krieger ; C. Marcolli ; D. Tropping ; P. Ziemann ; M. Barley ; S. Clegg ; B. Dennis-Smither ; Mattias Hallquist ; Åsa M. Hallquist ; A. Khlystov ; M. Kulmala ; D. Mogensen ; C. J. Percival ; F. Pope ; J. P. Reid ; Mavr da Silva ; T. Rosenoern ; Kent Salo (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem) ; V. P. Soonsin ; T. Yli-Juuti ; N. L. Prisle ; J. Pagels ; J. Rarey ; A. A. Zardini ; I. Riipinen
Chemical Reviews (0009-2665). Vol. 115 (2015), 10, p. 4115-4156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-06-29. Senast ändrad 2015-06-30.
CPL Pubid: 219027

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem (2015-2017)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur