CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards self-consistent runaway electron modelling

Gergely Papp ; Adam Stahl (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; M Drevlak ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Ph Lauber ; Gergö Pokol
Proceedings of the 42nd EPS Conference on Plasma Physics p. P1.173. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-27. Senast ändrad 2016-09-26.
CPL Pubid: 218984

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur