CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The nuclear danger of iodine

Mark Foreman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi)
Chemistry World Vol. 92 (2015), June,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

This is an article in a science magazine which points out how the iodine chemistry of a serious nuclear accident is far more complex than many people might think.Denna post skapades 2015-06-24. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 218820

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur