CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

2. Platinum pollution ?

Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Chemistry World Vol. 11 (2014), August, p. 38.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

I wrote a letter about platinum in waste water from hospitals.Denna post skapades 2015-06-24. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 218818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Vatten i natur och samhälle

Chalmers infrastruktur