CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The “Industrial Product” Versus “the Facility Product”: A framework for crystallizing the health care service of tomorrow

Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Åke Wiklund (Sektionen för arkitektur)
Paper presented at The First Conference on The Hospital of the Future, held at the University of Twente, in Enschede, The Netherlands, in April 2001. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 2188

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur