CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Excellence Models in the Public Sector - Relationships between Enablers and Results

Hendry Raharjo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Roberta Gugliemetti Mugion ; Henrik Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Laura Di Pietro ; Maria Franscesca Renzi
International Journal of Quality and Service Sciences (1756-669X). Vol. 7 (2015), 1, p. 120-135.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 218793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Produktion
Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur