CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Retrieving the vertical distribution of stratospheric OClO from Odin/OSIRIS limb-scattered sunlight measurements

P. Krecl ; C. S. Heley ; J. Stegman ; Samuel Brohede (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; G. Berthet
Atmospheric Chemistry and Physics Vol. 6 (2006), p. 1879-1894.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: OCLO, Stratosphere, ozone, retrievals, Odin, OSIRISDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2011-10-17.
CPL Pubid: 21869

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur